Welkom bij OVR

Ondernemersvereninging Reimerswaal

Ontmoeten, netwerken, innoveren, kennis uitwisselen en informatie ontvangen

Ondernemersvereniging Reimerswaal is de spreekbuis van ondernemers uit de gemeente. Krachten worden gebundeld. Als groep wordt er invloed uitgeoefend. Door met één stem te spreken en samen te werken is er meer te bereiken. Ondernemersvereniging Reimerswaal zet zich in voor een beter ondernemersklimaat voor haar leden. Ze maakt zich sterk voor goed overleg tussen het bedrijfsleven en de overheid. Zo stelt de vereniging gezamenlijke problemen aan de orde bij de plaatselijke overheid en houdt de vinger aan de pols bij gemeentelijke planvorming.

De Ondernemersvereniging Reimerswaal is opgericht op 14 maart 1991.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: info@ovreimerswaal.nl.

Agenda 2018

Jaarvergadering 2018
Datum: Donderdag 1 maart
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Golfcentrum Reymerswael , Grensweg 21 in Rilland-Bath

meer nieuws >>