Array ( [ID] => 1128 [email] => info@zhhuys.nl [roles] => Array ( [0] => ovr-lid ) [nickname] => Array ( [0] => info@zhhuys.nl ) [first_name] => Array ( [0] => Almar ) [last_name] => Array ( [0] => Scholtus ) [description] => Array ( [0] => ) [rich_editing] => Array ( [0] => true ) [syntax_highlighting] => Array ( [0] => true ) [comment_shortcuts] => Array ( [0] => false ) [admin_color] => Array ( [0] => fresh ) [use_ssl] => Array ( [0] => 0 ) [show_admin_bar_front] => Array ( [0] => true ) [locale] => Array ( [0] => ) [ovr_capabilities] => Array ( [0] => a:1:{s:7:"ovr-lid";b:1;} ) [ovr_user_level] => Array ( [0] => 0 ) [_yoast_wpseo_profile_updated] => Array ( [0] => 1561710253 ) [dismissed_wp_pointers] => Array ( [0] => ) [_uitsluiten_facturatie_lid] => Array ( [0] => field_595f487d26cbc ) [uitsluiten_facturatie_lid] => Array ( [0] => 0 ) [_website_lid] => Array ( [0] => field_590c60d1239c0 ) [website_lid] => Array ( [0] => http://www.zhhuys.nl ) [_logo_lid] => Array ( [0] => field_590c60e9239c1 ) [_bedrijfsnaam_lid] => Array ( [0] => field_590c60c0239bf ) [bedrijfsnaam_lid] => Array ( [0] => 't Zeeuwse Hypotheek Huys ) [_bedrijf_lid] => Array ( [0] => field_590c48ff5a373 ) [bedrijf_lid] => Array ( [0] => 2556 ) [_voorzitter_lid] => Array ( [0] => field_58f5bc15a6dda ) [voorzitter_lid] => Array ( [0] => 0 ) [_geboortedatum_lid] => Array ( [0] => field_58ae9e82866ac ) [geboortedatum_lid] => Array ( [0] => 19650207 ) [_factuur_e-mailadres_lid] => Array ( [0] => field_58ae9ebc866ad ) [factuur_e-mailadres_lid] => Array ( [0] => info@zhhuys.nl ) [_straatnaam_lid] => Array ( [0] => field_5881b6108a095 ) [straatnaam_lid] => Array ( [0] => Marijkelaan ) [_huisnummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b62a8a096 ) [huisnummer_lid] => Array ( [0] => 2b ) [_postcode_lid] => Array ( [0] => field_5881b6378a097 ) [postcode_lid] => Array ( [0] => 4401 GG ) [_plaats_lid] => Array ( [0] => field_5881b6568a098 ) [plaats_lid] => Array ( [0] => Yerseke ) [_telefoonnummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b6688a099 ) [telefoonnummer_lid] => Array ( [0] => 0113-570500 ) [_mobiel_nummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b6718a09a ) [mobiel_nummer_lid] => Array ( [0] => ) [_omschrijving_lid] => Array ( [0] => field_5881b68a8a09c ) [omschrijving_lid] => Array ( [0] => ) [_linkedin_lid] => Array ( [0] => field_587f902532702 ) [linkedin_lid] => Array ( [0] => ) [session_tokens] => Array ( [0] => a:1:{s:64:"4c70420bb28e5dc85bcee7e287af8b56e290d04440881c861f2ad0ef407509fc";a:4:{s:10:"expiration";i:1562157903;s:2:"ip";s:13:"82.176.95.126";s:2:"ua";s:114:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36";s:5:"login";i:1561985103;}} ) [wpseo_title] => Array ( [0] => ) [wpseo_metadesc] => Array ( [0] => ) [wpseo_noindex_author] => Array ( [0] => ) [wpseo_content_analysis_disable] => Array ( [0] => ) [wpseo_keyword_analysis_disable] => Array ( [0] => ) [googleplus] => Array ( [0] => ) [twitter] => Array ( [0] => ) [facebook] => Array ( [0] => ) [logo_lid] => Array ( [0] => ) [akkoord_privacyverklaring] => Array ( [0] => ) [_akkoord_privacyverklaring] => Array ( [0] => field_5c35ccb38a733 ) )

Omgevingsplan 2018 Provincie Zeeland

Naar overzicht

24 februari 2020

Vanaf 26 april tot en met 20 juni 2018 ligt het ontwerp van het Omgevingsplan Zeeland 2018, bijbehorend milieueffectrapport (MER) en het ontwerp van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 ter visie. De documenten kunnen digitaal worden geraadpleegd via www.zeeland.nl. Tijdens openingstijden is het ook mogelijk om de papieren stukken in te zien aan de balie van het gemeentehuis.

Omgevingsplan
Het ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2018 beschrijft het provinciaal beleid over de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Voortzetting van het geldend beleid is het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaatadaptatie.

MER
Het MER beschrijft de mogelijke effecten op het milieu die de beoogde beleidswijzigingen van het Omgevingsplan Zeeland 2018 kunnen veroorzaken. Tevens bevat het MER een passende beoordeling.

Omgevingsverordening
In de ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden de bestaande verordeningen op het gebied van ruimte, milieu, water, wegen- en vaarwegen, natuur, distelbeheer, landschap en ontgrondingen samengevoegd. De huidige bestaande verordeningen zullen worden ingetrokken. Uitgangspunt is de bestaande regels zoveel mogelijk over te nemen. Op ondergeschikte punten zullen de bestaande regels worden herzien. Het betreft onder meer het schrappen en/of actualiseren van verouderde regels, verbeteringen en herstel van fouten. Slechts op beperkte onderdelen, voortvloeiend uit het ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2018, zijn nieuwe regels toegevoegd of bestaande regels aangepast. Het betreft onder andere de doorvertaling van de kustvisie, windmolens, zonne-energie, intensieve veehouderij en jachthavens.

Toelichting
Indien u behoefte heeft aan nadere toelichting op de documenten kunt u bellen met telefoonnummer 0118 752122 of 0118 631927.

Zienswijzen
Tot en met woensdag 20 juni 2018 kan iedereen schriftelijke zienswijzen indienen over het ontwerp Omgevingsplan, het MER en de ontwerp Omgevingsverordening. Deze dienen te worden gericht aan: Provincie Zeeland, t.a.v. team Omgevingsplan Zeeland 2018, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Van de zienswijzen wordt een verslag gemaakt dat wordt gebruikt bij het opstellen van het definitieve Omgevingsplan Zeeland 2018, het MER en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Vervolg
Provinciale Staten zullen naar verwachting de zienswijzen en de voorgestelde reactie van Gedeputeerde Staten daarop (de zogenoemde antwoordnota) en de bovengenoemde 3 documenten behandelen in de commissie Ruimte op 31 augustus 2018.  Een besluit over de vaststelling wordt verwacht in de plenaire vergadering van 21 september 2018.

 

OVR app

Beschikbaar in de Apple App Store & Android Google Play Store.
De OVR biedt haar leden een speciale app aan. Leden kunnen via de app met elkaar in contact komen. Door deze duurzame verbinding kunnen we de onderlinge betrokkenheid en samenwerking nog meer kwaliteit geven. Enkele functionaliteiten van de app zijn:

  • In contact komen met mede-leden
  • Aan- afmelden voor activiteiten
  • Agenda raadplegen
  • Facturen inzien
  • Profiel up-to-date houden
  • Je bedrijf zichtbaar maken op de OVR-site

De app is alleen toegankelijk voor leden van de OVR. Download nu de OVR-app in de Apple App store of in de Android Google Play Store.