Array ( [ID] => 1128 [email] => info@zhhuys.nl [roles] => Array ( [0] => ovr-lid ) [nickname] => Array ( [0] => info@zhhuys.nl ) [first_name] => Array ( [0] => Almar ) [last_name] => Array ( [0] => Scholtus ) [description] => Array ( [0] => ) [rich_editing] => Array ( [0] => true ) [syntax_highlighting] => Array ( [0] => true ) [comment_shortcuts] => Array ( [0] => false ) [admin_color] => Array ( [0] => fresh ) [use_ssl] => Array ( [0] => 0 ) [show_admin_bar_front] => Array ( [0] => true ) [locale] => Array ( [0] => ) [ovr_capabilities] => Array ( [0] => a:1:{s:7:"ovr-lid";b:1;} ) [ovr_user_level] => Array ( [0] => 0 ) [_yoast_wpseo_profile_updated] => Array ( [0] => 1561710253 ) [dismissed_wp_pointers] => Array ( [0] => ) [_uitsluiten_facturatie_lid] => Array ( [0] => field_595f487d26cbc ) [uitsluiten_facturatie_lid] => Array ( [0] => 0 ) [_website_lid] => Array ( [0] => field_590c60d1239c0 ) [website_lid] => Array ( [0] => http://www.zhhuys.nl ) [_logo_lid] => Array ( [0] => field_590c60e9239c1 ) [_bedrijfsnaam_lid] => Array ( [0] => field_590c60c0239bf ) [bedrijfsnaam_lid] => Array ( [0] => 't Zeeuwse Hypotheek Huys ) [_bedrijf_lid] => Array ( [0] => field_590c48ff5a373 ) [bedrijf_lid] => Array ( [0] => 2556 ) [_voorzitter_lid] => Array ( [0] => field_58f5bc15a6dda ) [voorzitter_lid] => Array ( [0] => 0 ) [_geboortedatum_lid] => Array ( [0] => field_58ae9e82866ac ) [geboortedatum_lid] => Array ( [0] => 19650207 ) [_factuur_e-mailadres_lid] => Array ( [0] => field_58ae9ebc866ad ) [factuur_e-mailadres_lid] => Array ( [0] => info@zhhuys.nl ) [_straatnaam_lid] => Array ( [0] => field_5881b6108a095 ) [straatnaam_lid] => Array ( [0] => Marijkelaan ) [_huisnummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b62a8a096 ) [huisnummer_lid] => Array ( [0] => 2b ) [_postcode_lid] => Array ( [0] => field_5881b6378a097 ) [postcode_lid] => Array ( [0] => 4401 GG ) [_plaats_lid] => Array ( [0] => field_5881b6568a098 ) [plaats_lid] => Array ( [0] => Yerseke ) [_telefoonnummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b6688a099 ) [telefoonnummer_lid] => Array ( [0] => 0113-570500 ) [_mobiel_nummer_lid] => Array ( [0] => field_5881b6718a09a ) [mobiel_nummer_lid] => Array ( [0] => ) [_omschrijving_lid] => Array ( [0] => field_5881b68a8a09c ) [omschrijving_lid] => Array ( [0] => ) [_linkedin_lid] => Array ( [0] => field_587f902532702 ) [linkedin_lid] => Array ( [0] => ) [session_tokens] => Array ( [0] => a:1:{s:64:"4c70420bb28e5dc85bcee7e287af8b56e290d04440881c861f2ad0ef407509fc";a:4:{s:10:"expiration";i:1562157903;s:2:"ip";s:13:"82.176.95.126";s:2:"ua";s:114:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36";s:5:"login";i:1561985103;}} ) [wpseo_title] => Array ( [0] => ) [wpseo_metadesc] => Array ( [0] => ) [wpseo_noindex_author] => Array ( [0] => ) [wpseo_content_analysis_disable] => Array ( [0] => ) [wpseo_keyword_analysis_disable] => Array ( [0] => ) [googleplus] => Array ( [0] => ) [twitter] => Array ( [0] => ) [facebook] => Array ( [0] => ) [logo_lid] => Array ( [0] => ) [akkoord_privacyverklaring] => Array ( [0] => ) [_akkoord_privacyverklaring] => Array ( [0] => field_5c35ccb38a733 ) )

Update ontsluiting Yerseke/Kruiningen

Naar overzicht

17 juni 2021

Onlangs heeft de heer Wim van de Linde, deskundige op het gebied van grote en complexe infrastructurele werken, in opdracht van de OVR een second opinion uitgebracht op de door de Provincie Zeeland uitgevoerde studie en kostenramingen.

Hieronder volgt een korte samenvatting:
De Molendijk/Zanddijk, de hoofdontsluitingsroute vanuit Yerseke naar de A58, dreigt “door zijn hoeven te zakken”. De dijk dreigt af te kalven en dient te worden gereconstrueerd.
Inmiddels is reconstructie van het huidige tracé voor de provincie geen optie.
Reden voor de wegbeheerder, de provincie, om alternatieven voor deze ontsluiting te onderzoeken.

Blijven er een drietal opties over. Namelijk:

1. Bruin
Dit betekent grofweg het opwaarderen van de Olzendepolderweg naar de Olzendepolderdijk. Vandaar langs het Kaasgat naar de noordzijde van de huidige spoorwegovergang in de Zanddijk. Via een viaduct dan naar de rotonde bij de Nishoek en naar de huidige afrit 33.

2. Groen
Opwaardering Olzendepolderweg. Vanaf de Olzendepolderdijk naar het zuiden en dan afbuigen naar het viaduct over de A58 bij Kruiningen. Daar nieuwe op- en afritten naar de A58. De huidige afrit 33 vervalt dan.

3. Rood
Opwaardering Olzendepolderweg. Vanaf de Olzendepolderdijk naar het zuiden en een nieuwe aantakking op de A58 ter hoogte van de Aldi in Kruiningen. Deze aftakking wordt aangesloten op de rontonde bij de Aldi. In deze optie vervalt de halve op-/afrit 33 naar de A58. Ten behoeve van de route vervoer gevaarlijke stoffen blijft een halve afrit bestaan. De Vlaketunnel is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gesloten.

Inmiddels heeft de provincie besloten Bruin en Groen verder te onderzoeken.
Financiën spelen een belangrijke rol. Er is geld bij de provincie gereserveerd voor de realisatie van Bruin. Wel wil men proberen het financiële gat tussen Bruin en Groen, ca € 15 miljoen, via financiering door o.a. het Rijk te overbruggen, zodat Groen gerealiseerd kan worden.

Om de voor- en de nadelen voor de tracés duidelijk ook een rijtje te krijgen en tevens meer zicht te hebben op de benodigde financiën, heeft de OVR, in overleg met de gedeputeerde van der Maas, Wim van de Linde gevraagd de zaak nader te bezien.
Wim is een deskundige op het gebied van infrastructurele werken. Hij heeft onder andere de provincie geadviseerd rondom de Tractaatweg, de Sloeweg, de Sluiskiltunnel en het Rijk omtrent de Zuidas bij Amsterdam.

Uit de rapportage van Wim blijkt dat het financieel verschil tussen Rood en Groen minimaal is.
Dat het tijdsverschil in realisatie tussen Bruin en Groen/Rood minimaal is. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat “het Kaasgat en omstreken” zich niet zomaar zal neerleggen bij een keuze voor Bruin. Onze contacten bevestigen dat.
Dat men bij realisering van Bruin rekening moet houden met ernstige verkeersoverlast van minimaal gedurende een periode van twee jaar op de route naar Yerseke.

Geadviseerd wordt voor het meest duurzame en toekomst bestendige trace, t.w. Rood.
Ook gelet op het feit dat Rood voor het dorp Kruiningen de minste overlast geeft.

Het volledige rapport is te lezen via deze link.

 

Agenda

OVR app

Beschikbaar in de Apple App Store & Android Google Play Store.
De OVR biedt haar leden een speciale app aan. Leden kunnen via de app met elkaar in contact komen. Door deze duurzame verbinding kunnen we de onderlinge betrokkenheid en samenwerking nog meer kwaliteit geven. Enkele functionaliteiten van de app zijn:

  • In contact komen met mede-leden
  • Aan- afmelden voor activiteiten
  • Agenda raadplegen
  • Facturen inzien
  • Profiel up-to-date houden
  • Je bedrijf zichtbaar maken op de OVR-site

De app is alleen toegankelijk voor leden van de OVR. Download nu de OVR-app in de Apple App store of in de Android Google Play Store.